Makieta synagogi powstała przy wsparciu druku 3D na wystawie „Żydzi Częstochowianie”

makieta_synagoga_1

Aby przekonać się jak nowoczesne technologie wspierają upamiętnianie historii, warto odwiedzić wystawę „Żydzi Częstochowianie”. Część elementów prezentowanej na niej makiety synagogi została wydrukowana na naszych drukarkach Golem.

Aby ocalić od zapomnienia wkład społeczności żydowskiej w rozwój Częstochowy, upamiętnić tragiczne wydarzenia, które dotknęły tę społeczność w wyniku realizacji rasistowskiej ideologii hitlerowskiej, a jednocześnie przybliżyć współczesnym częstochowianom (i nie tylko) dawną, wielokulturową atmosferę miasta, Muzeum Częstochowskie wraz z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Archiwum Państwowym w Częstochowie zorganizowało wystawę „Żydzi Częstochowianie”, którą można oglądać w Galerii przy ul. Katedralnej 8 w Częstochowie.

Ekspozycja obejmuje fotografie dawnych obywateli Częstochowy pochodzenia żydowskiego, fotokopie zdjęć miasta z okresu międzywojennego, okupacji niemieckiej oraz pierwszych powojennych lat, które zostały przekazane przec córkę żydowskiego fotografa Leiba Kusznira, plakaty i afisze z tego okresu, wprowadzające zwiedzających w atmosferę wielokulturowej Częstochowy oraz dni okupacji hitlerowskiej, a także kopie aktów prawnych z XIX w. przybliżających ówczesne uregulowania legislacyjne, w jakich funkcjonowała społeczność żydowska w Częstochowie. Na wystawie prezentowana jest również rzeźba Samuela Willenberga z cyklu prac inspirowanych doświadczeniami z obozu w Treblince oraz makieta nieistniejącej już obecnie synagogi, która mieściła się na terenie dzisiejszej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Wymiary makiety to 61x32x35 cm. Głównym jej wykonawcą jest Pracownia Makiet DELTOID, natomiast elementy bogate w detale, wymagające precyzji w odwzorowaniu szczegółów powstały przy użyciu techniki druku 3D, metodą FFF, na naszych drukarkach Golem, m.in. kopuła, portyk, gzymsy, kolumny, pilastry, balustrady schodów. To kolejny przykład wykorzystania druku 3D przy produkcji makiet, nie tylko tych będących wsparciem dla architektów, pragnących zaprezentować w przystępny sposób swoje projekty klientom czy wykonawcom projektu, ale także stanowiących rekonstrukcję obiektów obecnie nieistniejących lub w znacznym stopniu zniszczonych.

Przeczytaj także:
Wydrukowany w 3D świat w miniaturze – makiety i druk 3D w architekturze