Krótka historia druku 3D

Prace koncepcyjne nad technologią druku 3D rozpoczęto w latach 60. XX w., jednak za jej początek uważa się rok 1984. Wówczas to Charles Hull, późniejszy założyciel firmy 3D Systems, opracował pierwszą technologię druku 3D, czyli SLA (stereolitografia) oraz plik do opisywania modeli przestrzennych na bazie trójkątów, o rozszerzeniu .stl. Silna popularyzacja technologii nastąpiła po roku 2010, w wyniku bardzo dynamicznego rozwoju branży tzw. niskobudżetowych drukarek 3D opartych w większości o projekt RepRap.

W Polsce pierwsze drukarki 3D pojawiły się w drugiej połowie lat 90, na uczelniach technicznych, a kilka lat później zaczęły powstawać firmy świadczące usługi druku 3D. Mimo że początkowo była to technologia przemysłowa i wciąż najszersze zastosowanie ma właśnie w przemyśle, dziś druk 3D jest w szerokim zakresie używany także przez użytkowników indywidualnych, do tworzenia przeróżnych modeli o charakterze hobbystycznym i rozrywkowym.

Poznaj historię Golema.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jakich dziedzinach stosowany jest druk 3D, zobacz nasze wydruki 3D i przeczytaj o wybranych realizacjach prezentujących obszary zastosowania druku 3D.