Wydrukowany w 3D świat w miniaturze – makiety i druk 3D w architekturze

Makieta projektu architektonicznego stanowi zwieńczenie twórczej pracy architekta, a jej podstawowym celem jest ułatwienie orientacji przestrzennej i zaprezentowanie wszystkich walorów architektonicznych obiektu. Na przestrzeni lat następuje pewna fluktuacja w zakresie stopnia przekonania do wykorzystania tej metody zobrazowania projektu, zmianie ulega także sam proces wytwarzania makiet architektonicznych, jednak ich walory pozostają niezmienne. Dlaczego warto zainwestować w makietę projektu, w jaki sposób rozwój techniki wpływa na proces tworzenia makiet architektonicznych i co z tym wspólnego ma druk 3D – o tym mówi poniższy artykuł.

Zalety makiet architektonicznych
Przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni w wersji fizycznej to rozwiązanie szczególnie doceniane przez laików. Tradycyjna, papierowa dokumentacja projektowa nie do każdego przemawia. Co innego realny, namacalny obiekt. Mimo, że makieta jest zaledwie miniaturą obiektu, daje o wiele lepszy pogląd na zastosowanie konkretnych rozwiązań, pozwala sprecyzować uwagi odnośnie całości formy, uwydatnia walory estetyczne. Tak realistycznego spojrzenia na projekt nie zapewni nawet najlepsza wizualizacja komputerowa. Makieta daje również możliwość wykrycia błędów, których dostrzeżenie na modelu wirtualnym może być trudne bądź wręcz niemożliwe. Jest także doskonałym narzędziem promocji – może stanowić stałą ekspozycję w biurach sprzedaży czy na targach.

Ewolucja sposobów tworzenia makiet
Jeszcze do niedawna stworzenie makiety wymagało bardzo czasochłonnej i żmudnej pracy wielu osób, co wpływało na wysoki koszt obiektu. Należało dokładnie obrysować poszczególne elementy, precyzyjnie wyciąć je i posklejać, a na koniec pomalować. Kluczową była rola pracowników o zdolnościach modelarskich i pewnej ręce. Rozwój technologii spowodował znaczne zautomatyzowanie procesu tworzenia makiet. Pojawienie się różnego rodzaju urządzeń uprościło go i przyspieszyło. Przykładem są plotery, które umożliwiają dokładne wycięcie poszczególnych elementów makiet.

Pojawienie się oprogramowania komputerowego umożliwiającego stworzenie wirtualnego obrazu projektowanego obiektu spowodowało znaczne przyspieszenie prac nad prezentacją projektów architektonicznych oraz obniżenie ich ceny. Nowe rozwiązanie zaczęło wypierać tradycyjne makiety. Wszystkie procesy w znacznym stopniu zostały zautomatyzowane i za sporą część zadań odpowiadają komputery z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.

Ograniczenia cyfrowych wizualizacji
Mimo tak efektownego narzędzia, jakim jest możliwość wizualizacji obiektu w postaci modelu 3D/rendera, metoda materializowania obiektu pod postacią makiety nadal ma grono zwolenników. Nie każdy bowiem potrafi wyobrazić sobie w sposób przestrzenny obiekt pokazywany na monitorze komputera. Ponadto makieta umożliwia lepsze poznanie poszczególnych detali architektonicznych. W krajach Europy Zachodniej takie przekonanie panuje nieprzerwanie i praktycznie od zawsze promowane tam jest tworzenie makiet. W Polsce obecnie także powraca się do takiego sposobu obrazowania projektów, jednak już nie tak tradycyjnymi metodami jak do tej pory.

Tradycyjne rozwiązanie i nowa technologia – makiety wydrukowane w 3D
Do niedawna biura projektowe wykorzystujące do prezentowania swoich prac makiety, musiały liczyć się z koniecznością zatrudniania osób specjalizujących się w pracach modelarskich. Dobre oko, wysoko rozwinięta sprawność manualna i zdolność odwzorowywania nawet najdrobniejszych szczegółów – to cechy niezbędne, bez których niemożliwe było podjęcie się zadania stworzenia makiety. Współcześnie, wraz z upowszechnieniem się wytwarzania metodą druku przestrzennego, alternatywą jest stworzenie makiety przy użyciu drukarki 3D. To rozwiązanie zdecydowanie szybsze i tańsze. Czas powstania tradycyjnej makiety architektonicznej liczony jest w tygodniach, makiety architektonicznej wykonanej metodą druku 3D – w godzinach, przy zachowaniu tego samego poziomu precyzji i szczegółowości wydrukowanych modeli. Z uwagi na krótszy czas realizacji usługi oraz mniejsze zaangażowanie pracy człowieka, wydrukowanie makiety jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż wykonanie jej ręcznie. Ponadto odporność na warunki zewnętrzne i żywotność wydrukowanych modeli jest zdecydowanie wyższa niż makiet tworzonych z papieru i drewna.

Makiety wytworzone przy użyciu technologii druku 3D, analogicznie jak te wytworzone ręcznie, są doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym obrazowe przedstawienie różnego rodzaju obiektów architektonicznych:

  • planowane inwestycje – przystępne zaprezentowanie projektu przez architekta klientowi czy wykonawcom projektu (np. makieta wymarzonego domu)

wydruk 3D - makieta domu

wydruk 3D - makieta domu jednorodzinnego

wydruk 3D - makieta domu jednorodzinnego, z elementami umeblowania

  • rekonstrukcje budowli w znacznym stopniu zniszczonych (jak nasza makieta zamku w Ostrzeszowie) – wydruk na podstawie modelu 3D sporządzonego na bazie fotografii, rysunków, szkiców prezentujących obiekt w dawnej postaci

wydruk 3D - makieta, rekonstrukcja zamku w Ostrzeszowie

wydruk 3D - makieta, rekonstrukcja zamku w Ostrzeszowie

  • rekonstrukcje obiektów obecnie już nieistniejących (przykładem choćby makieta synagogi, która powstała ze wsparciem technologii druku 3D i udziałem naszych drukarek Golem).

makieta synagogi

makieta synagogi

Jeśli chcesz wydrukować makietę w 3D, złóż zapytanie o wycenę.

Autor: Kinga Wolnik

Zobacz także:
Makiety 3D powstałe na naszych drukarkach Golem
Makieta synagogi powstała przy wsparciu druku 3D na wystawie „Żydzi Częstochowianie”