Gimnazjaliści składają drukarkę 3D golemD Kiriko EcoHacker

DSCF5332golemD Kiriko EcoHacker to zestaw do samodzielnego montażu drukarki golemD, który można nabyć w ramach naszego Mecenatu Druku 3D. Z możliwości tej skorzystał lokalny klub kodowania, działający przy Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie (woj. opolskie).

Lokalne kluby kodowania to inicjatywa wspierana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje projekt „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, mający na celu zachęcić młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. W instytucjach obszaru edukacji i kultury z miejscowości do 100 tys. mieszkańców organizowano warsztaty z programowania, z wykorzystaniem robotów Finch. Od lutego 2016 r., kiedy to klub kodowania z Zagwiździa rozpoczął swoją działalność, raz w tygodniu gimnazjaliści spotykają się na 2-godzinnych zajęciach, prowadzonych przez Panią Zofię Nawrot i Pana Huberta Nanko. Tematyką przewodnią, oprócz programowania robotów, jest także nauka korzystania z oprogramowania FreeCAD.

Podczas Międzynarodowych Zawodów Robotów Robotic Arena 2015 opiekun klubu, Pan Hubert Nanko, odwiedził nasze stoisko „pogotowia dla robotów”. Wówczas dowiedział się o możliwości nabycia drukarki 3D – golemD Kiriko EcoHacker w ramach naszego Mecenatu Druku 3D. W marcu 2016 r. klub nabył wspomniany zestaw. W ramy swoich zajęć klub kodowania włączył projekt „Drukujemy Golemem 3D w Zagwiździu”. Tym samym gimnazjaliści mają możliwość poznania tajników kolejnej dziedziny – druku 3D.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie przy wsparciu opiekunów rozpoczęli składanie drukarki, natomiast na kolejny rok szkolny zaplanowane jest również modelowanie 3D obiektów, które będą drukowane. W planach jest stworzenie makiety 3D kluczowych obiektów architektonicznych Zagwiździa.