Druk 3D wsparciem dla inżynierii biomedycznej – proteza bierna dłoni wydrukowana na drukarce 3D golemD

Kolejna realizacja z zakresu inżynierii biomedycznej jest już na naszym koncie. „Zastosowanie druku 3D w protezowaniu ręki” to praca inżynierska, przy której Drukarnia Golem 3D miała swój udział.

wydruk 3D - proteza bierna dłoni

Wspomniana praca powstała na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W zakresie jej przygotowania udzieliliśmy wsparcia w procesie wykonania odcisku dłoni w masie alginatowej oraz wykonania odlewu w gipsie na bazie tego odcisku, a następnie zeskanowaliśmy odlew. Otrzymany ze skanu 3D model 3D, dostosowany pod druk 3D, został wydrukowany na naszych drukarkach 3D Golem. (O wydruku 3D protezy czynnej, w ramach projektu e-Nable, niedawno informowaliśmy).

wydruk 3D - proteza bierna dłoni

Kolejnym przykładem udziału naszych drukarek 3D w przygotowaniu materiałów do pracy inżynierskiej było dostarczenie próbek filamentów w formie wydruków 3D, celem zbadania i porównania ich pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu, największej siły rozciągającej niepowodującej przewężenia próbki oraz naprężenia przy zerwaniu, w zależności od warunków termicznych. Praca ta powstała na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Nie tylko prace inżynierskie powstają przy udziale naszych drukarek 3D. Wśród naszych realizacji znajduje się także wydruk 3D do pracy dyplomowej powstałej w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie – nakrycie głowy w kształcie zaplecionych dłoni.

render modelu nakrycia głowy

wydruk 3D - nakrycie głowy

Zobacz także:
Drukarnia Golem 3D bierze udział w projekcie e-Nable
Przeczytaj także nasze artykuły omawiające przykłady wykorzystania druku 3D w innych dziedzinach