„Nowe technologie, nowe umiejętności na rynku pracy” – nasza prelekcja dla doradców zawodowych

DSCF0120

Rozwój techniki i pojawienie się nowych technologii modyfikuje potrzeby rynku pracy, kreując nowe zawody i stawiając nowe wyzwania przed tymi już znanymi. Podczas naszej prelekcji „Nowe technologie, nowe umiejętności na rynku pracy” staraliśmy się wykazać, jak ważne jest uwzględnianie tego czynnika przed doradców zawodowych i pedagogów w ich pracy – rozbudzaniu orientacji zawodowej wśród uczniów.

Nasze wystąpienie miało miejsce podczas konferencji „Działania doradcze w szkole – planowanie kształcenia i kariery zawodowej”, która odbyła się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Pracownik Drukarni Golem 3D, Michał Liberda, przedstawił charakterystykę zawodów związanych z działalnością drukarni 3D, wskazując niezbędne kompetencje pracowników reprezentujących zawody znane już z innych branż, zmodyfikowane z uwagi na specyfikę branży druku 3D i stosunkowo słabą jej znajomość w społeczeństwie, a przede wszystkim nakreślając oczekiwania stawiane kandydatom mającym wykonywać pracę w zupełnie nowych zawodach (jak np. drukarz 3D, g-coder), które pojawiły się w odpowiedzi na rozwój nowych gałęzi gospodarki.

Tym samym poprzez naszą prelekcję staraliśmy się uczulić uczestniczących w konferencji doradców zawodowych i pedagogów, iż ich rozeznanie w zakresie rozwijających się nowych technologii oraz świadomość pojawiania się nowych zawodów i wiedza o kwalifikacjach wymaganych od osób mających je wykonywać są niezbędne dla kompleksowego realizowania zadania wspomagania uczniów w kształtowaniu ich ścieżek kariery.